Công ty TNHH Vật tư hoàn thiện sau in Hạ Môn
about

về công ty của chúng tôi

Chúng ta làm gì?

Công ty TNHH Vật tư hoàn thiện sau in Hạ Môn là một trong những đối tác, nhà cung cấp và nhà sản xuất phim cán nhiệt đáng tin cậy nhất tại Trung Quốc. Từ năm 2008, chúng tôi đã cung cấp màng nhựa cuộn chất lượng cao cho ngành in ấn và bao bì, đi kèm với số dây chuyền sản xuất từ ​​1 đến 5 như hiện nay. Thứ sáu đang trong quá trình xử lý.

xem thêm

Khách hàng của chúng tôi

1 (1)
1 (1)
1 (2)
1 (2)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)