Công ty TNHH Vật tư hoàn thiện sau in Hạ Môn

Kiểm soát chất lượng

Hồ sơ QC

Công ty TNHH Vật tư hoàn thiện sau in Hạ Môn. được dành để phục vụ cho nhà in hoặc đồ họa chuyên nghiệp với chất lượng sản phẩm cao.

Để đảm bảo dịch vụ của mình, chúng tôi không cố gắng kiểm tra nguyên liệu từ những nhà cung cấp có uy tín trong lĩnh vực màng nhựa.

Sau khi phủ ép đùn lên màng nhựa, chúng tôi kiểm tra thêm bằng cách thử sức căng bề mặt và độ bền liên kết.

Chúng tôi cũng rất chú ý đến cuộn dây và đóng gói.

Đó là điều khiến chúng tôi đáng tin cậy hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

pl16621719-remark
pl16621718-remark

Chứng chỉ

qd16671205-xiamen_after_printing_finishing_supplies_co_ltd
qd16669683-xiamen_after_printing_finishing_supplies_co_ltd
qd16669561-xiamen_after_printing_finishing_supplies_co_ltd
qd16221328-xiamen_after_printing_finishing_supplies_co_ltd